POVESTEA NOASTRĂ 

GENERAL

Obiectvul general al HEAL este de a facilita integrarea femeilor naționale din țări terțe victime ale traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, prin promovarea unui proces de vindecare comprehensivă bazată pe consolidarea competențelor, sprijin psihologic pentru femei și cooperare sporită între actorii cheie.

VEZI MAI MULT – (deschide în jos)

HEAL va promova astfel o acțiune pe mai multe niveluri care să răspundă nevoilor femeilor de sprijin psihologic, dobândire a competențelor legate de angajare și conștientizarea drepturilor, încurajând în același timp o colaborare mai puternică și crearea de rețele între părțile cheie interesate de sprijinirea femeilor naționale din țări terțe victime ale traficului, și anume sprijinind furnizorii de servicii și angajatorii, atât la nivel local, cât și la nivel transnațional. Un proces comprehensiv de vindecare completat de acțiuni de sensibilizare a drepturilor va fi, prin urmare, realizat pentru femeile victime ale traficului, pentru a le sprijini în a face față traumei din experiența de trafic de persoane.

Aceasta va contribui astfel la recuperarea și integrarea lor pe termen lung: formările preconizate pentru consolidarea competențelor le vor spori oportunitățile de angajare și vor facilita integrarea economică, încrederea de sine și independența lor, ceea ce va duce la o vulnerabile mai scăzută a acestora de a fi (re-)traficate și de a deveni membri activi ai societăților gazdă.

Baza de date HEAL dezvoltată în cadrul Programului de Recuperare și Integrare va servi drept instrument concret pentru ocuparea forței de muncă și recrutare, permițând să se potrivească abilităților lor cu cerințele angajatorilor locali, pregătind terenul pentru o interacțiune durabilă între angajatori și femei dincolo de durata proiectului. În plus, o interacțiune consolidată între furnizorii de servicii locale, angajatorii și femeile victime ale traficului de persoane va asigura un sprijin mai cuprinzător și avansat pentru femei și o capacitate și performanță sporite pentru furnizorii de servicii.

CONTEXTUL PROIECTULUI
Traficul de persoane (THB – Trafficking in human beings) este o crimă gravă și o încălcare majoră a drepturilor și demnității fundamentale individuale. Este interzisă de Carta UE a Drepturilor Fundamentale și abordată printr-un cadru juridic și de politici care pune accentul pe nevoia de abordări bazate pe drepturile omului și specifice genului, având în vedere că tipul de trafic cel mai frecvent raportat în UE este destinat exploatării sexuale (67%), majoritatea victimelor fiind femei și fete (95%).

Condiția ilegală și extrem de izolatoare a femeilor victime ale traficului înseamnă 5 adesea că nu sunt în stare să părăsească piața de exploatare, având două repercusiuni majore asupra bunăstării lor: pe de o parte, fiind implicate într-o activitate ilicită le face să nu poată accesa piața muncii prin mijloace legale, în special în cazul naționalelor din țări terțe; pe de altă parte, fiind sub controlul strict al traficanților lor, sau pur și simplu detașate de sistemul social mai larg al societăților gazdă, femeile victime ale traficului sunt, de asemenea, deosebit de vulnerabile printr-o lipsă de cunoștințe sau de acces la drepturile care li se cuvin, și serviciile de asistență la dispoziția lor.

Deși natura specifică a THB diferă între țările UE, repercusiunile menționate mai sus asupra femeilor naționale din țări terțe victime ale traficului sunt evidente peste tot. Poate din cauza vecinătății geografice cu țările de origine în activitatea de trafic, țările din sudul Europei raportează niveluri ridicate de THB, deși lipsesc adesea instrumentele necesare pentru a contracara pe deplin fenomenul.

VEZI MAI MULT – (deschide în jos)
Italia
Se estimează că aproximativ între 75.000 și 120.000 de femei din Italia sunt lucrători sexuali și că cel puțin jumătate dintre ele provin din alte țări, dintre care 36% din Nigeria. Cu toate acestea, instrumentele de colectare cu precizie a datelor privind THB și, prin urmare, identificarea și asistența victimelor din Italia sunt încă limitate. Această instanță sugerează că este din ce în ce mai urgent să punem în aplicare acțiuni care vizează integrarea victimelor, precum și creșterea accesului acestora și la conștientizarea drepturilor lor.

Grecia
Grecia este atât o țară de tranzit, cât și de destinație pentru victimele traficului. Cu toate acestea, din cauza deficiențelor în detectarea și identificarea victimei, amploarea reală a problemei este subestimată semnificativ. În plus, legislația, politica și practica greacă au acordat până în prezent puțină atenție integrării lor, ceea ce nu este nici măcar definit ca un obiectiv clar al legii Grecești și a metodoligiei de aplicare. Prin urmare, nevoile speciale ale victimelor traficului de persoane nu reprezintă o considerație explicită în sistemul juridic și în structurile de sprijin social disponibile la nivel național.

Spania
Spania este o țară sursă, de tranzit și destinație pentru victimele traficului de persoane. Un procent ridicat de femei victime sunt din America de Sud, China și Nigeria, iar un procent mare de lucrători sexuali din țară sunt victime ale traficului sub controlul rețelelor de trafic nigerian, român și spaniol. În ultimii ani, autoritățile au colaborat intens cu ONG-urile pentru identificarea victimelor și sprijinul acestora. Cu toate acestea, o pregătire sporită a oficialilor guvernamentali și a altor părți interesate ar contribui la creșterea capacității Spaniei de a ajuta și integra victimele traficului.

Romania
Exploatarea sexuală este principala formă de trafic în România, 47% dintre victime fiind copii, iar 78% femei. Deși se depun eforturi de identificare, incoerența în mecanismul de identificare și sesizare utilizat de Poliție persistă. În mod similar Greciei, eforturile politice și legale din România s-au concentrat mai mult pe asistența imediată, cu mai puține eforturi depuse pe răspunsul la traume și vindecarea prin intermediul serviciilor de asistență psihologică.

În încercarea de a răspunde acestor nevoi, proiectul HEAL propune un program cuprinzător de recuperare și integrare pentru creșterea independenței economice a femeilor naționale din țări terțe, victime ale a traficului (se bazează parțial pe proiectul ARISE finanțat de AMIF), completat de un model alternativ de sprijin psihologic, folosind tehnici extrase din etno-psihiatrie și arta vizuală care plasează nevoile supraviețuitorilor în centrul procesului de vindecare.

 OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul 1: Încurajarea creării de rețele și colaborarea între actorii cheie care lucrează cu femeile victime ale traficului, încurajarea unei înțelegeri comune a nevoilor și drepturilor identificate în rândul femeilor victime ale traficului, angajatorilor și furnizorilor de servicii de sprijin.
Obiectivul 2: încurajarea abilităților legate de angajare a femeilor naționale din țări terțe victime ale traficului de persoane, pentru ocuparea forței de muncă și a recuperării psihologice prin Programe de Recuperare și Integrare inovatoare
Obiectivul 3: Creșterea gradului de conștientizare a femeilor naționale din țări terțe victime ale traficului de persoane cu privire la drepturile și serviciile la care au dreptul, precum și în rândul publicului larg despre importanța integrării pentru a contracara traficul de persoane.

O ABORDARE HOLISTICĂ

Acest raționament permite punerea în aplicare a activităților care beneficiază simultan femeilor naționale din țări terțe victime ale traficului, furnizorilor de servicii și angajatorilor. Prin crearea și susținerea unui sistem de rețele și de schimb de informații între furnizorii de servicii, angajatorii și femeile victime ale traficului, 9 proiectul va contribui la prioritatea CE de a spori solidaritatea și împărțirea responsabilităților între statele membre, în special cele mai afectate de migrație.

Sistemul se va baza pe aranjarea meselor rotunde locale și a unei zile de (networking) conectare a UE cu participarea reprezentanților din fiecare dintre cele trei grupuri-cheie, astfel încât să încurajeze cooperarea transnațională prin furnizarea de oportunități concrete de dialog între un eșantion de actori cheie din fiecare țară. Componenta de rețea din WP3 va fi astfel o oportunitate de a face schimb de reflecții între actorii din diferite țări europene, precum și de a stabili baza pentru viitoarele colaborări între aceștia.

Pe baza acestei dimensiuni europene identificate, HEAL va implementa
trei macrotipuri de activități
în fiecare țară implicată:

1) Activități care vizează obținerea unei înțelegeri mai bune și comune a nevoilor percepute ale celor trei grupuri cheie: de femei victime ale traficului de persoane, furnizori de servicii și potențiali angajatori și specificul acestora în diferite contexte naționale;

2) Activități destinate creșterii interacțiunii între aceste grupuri, atât la nivel local, cât și la nivelul UE;

3) Activități care conduc la proiectarea și implementarea Programului de Recuperare și Integrare, oferind metode inovatoare și flexibile pentru asistența psihologică a victimelor, pe de o parte, și pentru transferul de competențe legate de ocuparea forței de muncă printr-o instruire multidisciplinară, transferabilă la contexte diferite.

PROJECT METHODOLOGY

Următoarele metodologii vor fi aplicate în HEAL:
Abordare Participativă
O abordare participativă va fi implementată transversal pe parcursul etapelor de evaluare a nevoilor, de creare de rețele, de suport psihologic și de formare, pentru a asigura implicarea constantă a participanților.
Abordare Etno-Psihiatrică
O abordare etno-psihiatrică se bazează pe convingerea că trauma nu poate fi tratată cu o perspectivă universală, ci mai degrabă că modul în care indivizii își povestesc 7 experiența traumatică bazată pe construcții culturale poate fi un punct de plecare din care specialistul îi poate ajuta să proceseze trauma și să se vindece. Femeile victime ale traficului vor deveni astfel povestitoare ale propriei lor experiențe traumatice de trafic, pe baza convingerii că acestea pot oferi indiciile necesare pentru recuperare.
Artă Vizuală
Arta vizuală este recunoscută ca un instrument puternic pentru sprijinul psihologic de pentru a face față traumelor, prin urmare, HEAL va propune dezvoltarea fanzinelor ca un instrument expresiv ajutând femeile să-și elaboreze trauma prin utilizarea unei combinații de cuvinte și imagini, pentru a-și împărtăși poveștile. Fanzinele sunt mijloace informale, necomerciale, non-profesionale de transmitere a sentimentelor, menite să stimuleze creativitatea femeilor și să asigure rolul lor activ în procesul lor de vindecare, urmând un proces psihologic într-un mediu sigur și confortabil.
Învățare Nonformală
Învățarea non-formală va fi aplicată pe toată durata desfășurării instruirii, încurajând dezvoltarea abilităților personale și legate de angajare. Unitățile de instruire vor fi furnizate sub forma unor ateliere pentru a asigura participarea și motivarea periodică. Unitatea 1 va beneficia de modelul TRIO pentru educația antreprenorială care a dovedit eficiență în proiectul ARISE.
Învățare reciprocă
Învățarea de la egal la egal va fi încurajată pe parcursul ședințelor de formare și suport psihologic, iar sesiunile de la egal la egal vor fi organizate cu participarea activă a femeilor instruite ca modele de urmat, pentru a ajunge la alte femei victime ale traficului și a multiplica impactul HEAL.
Comunicare interculturala
Comunicarea interculturală va facilita interacțiunea dintre grupuri și va depăși prejudecățile și stereotipurile.

 

IMPACTURILE PROIECTULUI

Acțiunea derulată de HEAL va înlesni un proces de integrare pentru femeile naționale din țări terțe victime ale traficului de persoane pentru exploatare sexuală în societățile gazdă din Europa, contribuind astfel la transformarea Uniunii Europene într-un spațiu de libertate și siguranță, bazat pe cooperarea dintre statele membre și respectând pe deplin drepturile cetățenilor din țările terțe.


Recunoscând independența economică și bunăstarea psihologică ca premise fundamentale pentru integrarea reală, HEAL va oferi instrumente și abordări noi, de care vor beneficia în mod direct țările implicate și vor putea fi transferate după adaptare la diferite țări ale UE. În plus, activitățile puse în aplicare se vor concentra 8 pe furnizarea victimelor traficului de persoane cu o mai bună conștientizare și acces la drepturile lor legale în diferite țări și sisteme. Va face acest lucru ținând cont de condițiile specifice ale victimelor și ale serviciilor disponibile pentru sprijinul lor în diferitele țări partenere ale proiectului, având în vedere faptul că metodologiile acțiunii trebuie adaptate la nivel local, astfel încât să răspundă nevoilor individuale ale grupurilor implicate.

 

 

VEZI MAI MULT – deschide în jos
Proiectul va fi implementat în Italia, Grecia, Spania și România, cu participarea a 5 organizații. Toate țările care s-au alăturat proiectului au fost, de fapt, în centrul fluxurilor de migrație în masă în ultimii ani, în multe cazuri raportând un nivel ridicat de imigrație gestionat fie de contrabandiști, traficanți, fie de ambii (OIM, 2017). Deși țările implicate diferă în ceea ce privește sistemele specifice de asistență și protecție disponibile la nivel local pentru femeile victime ale traficului, toate acestea vor beneficia de o acțiune mai concertată între actorii cheie pentru integrarea acestor victime în societățile europene. În plus, nivelurile de angajare în rândul femeilor victime ale traficului în toate aceste țări sunt încă scăzute, ceea ce le împiedică să se elibereze de sclavia activității de trafic.

O mai bună integrare a femeilor victime ale traficului în țara implicată va fi beneficiă fiecarei societăți gazdă, transformând abilitățile femeilor într-un atu pentru fiecare comunitate locală.

PUBLIC DELIVERABLES

D2.2  Raport Public de la mese rotunde – August 2020 

D3.1 – Set de instrumente pentru sesiunea de asistență psihologică „Fanzine și confruntarea cu traumatisme”
(ca parte a programului de recuperare și integrare)- Decembrie 2020

D3.4 The Fanzines Book (10 fanzine de la 10 femei participante) (Engleză)

D4.2 –  Proiectul site-ului și paginile de social media (Engleză) – Decembrie 2019

D4.3 – Identitatea Vizuală a Proiectului (Engleză) – Decembrie 2019

D4.4 – Materiale de comunicare online

1– Newsletter – Octombrie 2020

2Newsletter Aprilie 2021

3 –  Nesletter – September 2021

D4.5 –  Materiale de comunicare tipărite – Ianuarie 2021

D4.6 – Invitații la

Sesiunile de peer-to-peer

Expoziția locală a fanzinelor 

Eveniment internațional final press release

D5.2 – Politica de etică (Engleză) – Aprilie 2021

FUNDING PROVIDED BY THE EUROPEAN UNION

This project was funded by the European Unions Asylum, Migration and Integration Fund – Grant Agreement
no. 863631

PROJECT COORDINATOR - CESIE

Via Roma, 94 – 90133 – Palermo, Italy
Website: https://cesie.org
E-mail: justice@cesie.org
The general objective of HEAL is to facilitate the integration of third country national women victims of trafficking. These women were brought to European countries for the purpose of sexual exploitation. To do so, the project develops a comprehensive healing process based on competence-building, psychological support to women, and enhanced cooperation
between key actors.

 

© HEALPROJECT.EU