THE HEAL CONSORTIUM

Το εταιρικό σχήμα του έργου HEAL αποτελείται από τους εξής φορείς: CESIE (Ιταλία),

LIBERA (Ιταλία), ΚΜΟΠ (Ελλάδα), SURT (Ισπανία) και PATRIR (Ρουμανία).

Το CESIE – Ευρωπαϊκό Κέντρο Σπουδών και Πρωτοβουλιών – είναι μία μη κερδοσκοπική, απολιτική και μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2001 στο Παλέρμο (Ιταλία). Η κοινωνική δέσμευση του CESIE είναι η συνεχής προσπάθεια για προώθηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό τομέα σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το όραμά μας συνίσταται στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των ατόμων, της κοινωνίας των πολιτών και λοιπών φορέων με απώτερο σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης και της προόδου με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Αντλώντας έμπνευση από το έργο του κοινωνιολόγου Danilo Dolci, το έργο μας επικεντρώνεται στη μελέτη κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων καθώς και την αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων. 

Το Τμήμα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του CESIE επιδιώκει την προώθηση της ισότητας, την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την πρόληψη και την ανάπτυξη δράσεων κατά της βίας και των διακρίσεων. Βασική επιδίωξη των εν λόγω δράσεων είναι η προστασία των επιζώντων/ωσών βίας, η ενδυνάμωση και η ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας. Για τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, δοκιμάζουμε πιλοτικά πρότυπες υποστηρικτικές υπηρεσίες και αξιολογούμε τον αντίκτυπο που έχουν σε επιζώντες/σες έμφυλης βίας, ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης, εξαναγκαστικού γάμου, βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων, ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητικών οργάνων, εμπορίας ανθρώπων (trafficking), αλλά και στους δράστες.

 
Via Roma, 94
90133 Palermo, Italia
Tel: +39 0916164224

Fax: +39 0915640816

E-mail: info@cesie.org

Η PATRIR (Peace Action, Training and Research Institute of Romania) είναι μία μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, πολιτικά ανεξάρτητη οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 2001 στην πόλη Κλουζ-Ναπόκα της Ρουμανίας. Υπηρετεί τις αρχές της μη βίας, της εποικοδομητικής επίλυσης συγκρούσεων και της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών. Στην προσπάθειά της να ενισχύσει τις τοπικές κοινότητες σε θέματα ανάπτυξης και αντιμετώπισης των καθημερινών προκλήσεων, επικεντρώνει τη δράση της σε τέσσερις (4) πυλώνες: δράση, κατάρτιση, έρευνα, υπεράσπιση και ευαισθητοποίηση. Συνδυάζει τη διάγνωση, που είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό προβλημάτων και προκλήσεων, με την πρόγνωση και τη θεραπεία μέσω της αξιόπιστης και έγκυρης ενημέρωσης του κοινού.

Η PATRIR είναι ένας από τους σοβαρότερους φορείς με εμπειρογνώμονες στον τομέα της υποδοχής προσφύγων και της ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ). Κατά την τριετία 2015-2017, ανέλαβε τον συντονισμό μεγάλου αριθμού επιτόπιων αποστολών στη Λέσβο και τη Χίο, ενώ στις μέρες μας, υλοποιεί προγράμματα τοπικής ένταξης ΥΤΧ στη Ρουμανία.

 
Strada Ion Ghica 30 400306, Cluj-Napoca, Romania

To LIBERA, το οποίο ιδρύθηκε το 1995, είναι ένα διακρατικό δίκτυο που περιλαμβάνει πάνω από 1.600 περιφερειακές ενώσεις, κοινωνικούς συνεταιρισμούς, ομάδες, σχολεία και εργατικά συνδικάτα που αγωνίζονται για την καταπολέμηση της μαφίας, της διαφθοράς και της εγκληματικότητας και πάνω απ’ όλα, δεσμεύονται να υπηρετήσουν την κοινωνική δικαιοσύνη και να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο.

Η δράση της περιστρέφεται γύρω από τη δημιουργία μίας «ζωντανής» ανάμνησης των αθώων θυμάτων της μαφίας σε συνεργασία με τις οικογένειές τους. Μετά την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη δημοκρατική νομιμότητα σε περισσότερα από 5.000 σχολεία και τη δέσμευσή της για επαναχρησιμοποίηση ακίνητης περιουσίας που έχει κατασχεθεί από το οργανωμένο έγκλημα, η LIBERA ανέπτυξε διακρατικές στρατηγικές με στόχο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης μέσω της δημιουργίας τριών (3) διεθνών δικτύων: (α) ALAS (América Latina Alternativa Social) στην κεντρική και νότια Αμερική, (β) CHANCE (Civil Hub Against orgaNised Crime in Europe) στην Ευρώπη και (γ) ένα νεοσύστατο δίκτυο στην Αφρική. Παράλληλα, η LIBERA παρέχει βοήθεια σε όλες τις οικογένειες των αθώων θυμάτων της μαφίας κατά τη διάρκεια των δικών και αναλαμβάνει την πολιτική αγωγή υπέρ των συγγενών του θανόντος. Μία νέα δράση για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι η αστική παρακολούθηση της δημόσιας διοίκησης και η λειτουργία μίας ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για όσους επιθυμούν να καταγγείλουν εγκλήματα διαφθοράς.

 
Via Giuseppe Marcora, 18/20 – 00153 Roma
Tel. +39 0669770301-2-3 Fax +39 066783559
E-mail: libera@libera.it 

 

 

H SURT είναι γυναικεία μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βαρκελώνη (Ισπανία), η οποία λειτουργεί από το 1993. Αγωνίζεται με στόχο την προάσπιση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων των γυναικών αλλά και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων λόγω φύλου και της έμφυλης βίας. Κεντρικός άξονας των δράσεών της είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων, η ενδυνάμωση και η αυτονομία των γυναικών, καθώς και η εκπροσώπησή τους σε ηγετικές θέσεις.

 
Carrer de Guàrdia, 14, 08001 Barcelona
Tel: +34 93 342 83 80

Το ΚΜΟΠ –Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας ιδρύθηκε το 1977 και αποτελεί μία από τις μακροβιότερες ΜΚΟ με 40 χρόνια πείρας στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Εκτός από την άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η τεχνογνωσία μας σχετίζεται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών πρωτοβουλιών με θετικό αντίκτυπο στους τομείς της Εκπαίδευσης, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Απασχόλησης, της Φροντίδας & Ευημερίας αλλά και της Επιστημονικής Έρευνας και Ανάπτυξης της Τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής με στόχο την οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων που θα παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Η συμβολή του ΚΜΟΠ στο έργο HEAL έγκειται στη σπουδαία πείρα που διαθέτει από την εργασία με θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking) με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση, την εμπειρογνωσία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενδυνάμωσης ικανοτήτων για επαγγελματική αποκατάσταση και τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας με τοπικούς παρόχους υπηρεσιών και σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

 
Skoufa 75 Athens, 10680 Greece 
Tel: +30 210 3637547 / Fax: +30 210 3639758

FUNDING PROVIDED BY THE EUROPEAN UNION

This project was funded by the European Unions Asylum, Migration and Integration Fund – Grant Agreement
no. 863631

PROJECT COORDINATOR - CESIE

Via Roma, 94 – 90133 – Palermo, Italy
Website: https://cesie.org
E-mail: justice@cesie.org
The general objective of HEAL is to facilitate the integration of third country national women victims of trafficking. These women were brought to European countries for the purpose of sexual exploitation. To do so, the project develops a comprehensive healing process based on competence-building, psychological support to women, and enhanced cooperation
between key actors.

 

© HEALPROJECT.EU